Zasady w naszym życiu…

Na jednej z marcowych lekcji wychowawczych, kiedy tematyka krążyła wokół autoprezentacji, wypełnialiśmy arkusz, w którym jedno z pytań brzmiało:
Czy możesz podać jedną ważną dla Ciebie zasadę, którą kierujesz się w życiu? Należało też krótko uzasadnić swój wybór. Oto nasze odpowiedzi…

Czytaj dalej

Reklamy

Egzamin się zbliża – co wiedzieć powinienem…

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia, tj. od 15-16-17 kwietnia:

  • W każdy dzień egzaminu przychodzimy do szkoły o 8:30.
  • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony).
  • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu jest przedłużony).
  • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
  • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Czytaj dalej