Juliusz Verne „Michał Strogow”

Polecam książkę Juliusza Verne „Michał Strogow”

Autorem książki jest francuski pisarz przygodowy, Juliusz Verne. Książka opowiada o podróży rosyjskiego kuriera przez Syberię. Tytułowy bohater, Michał Strogow, podający się za kupca Mikołaja Korpanowa, w związku z przerwaniem kabla telegrafu, musi dostarczyć list do Wielkiego Księcia czyli brata cara, który przebywa w Irkucku i nie spodziewa się najazdu tatarskich wojsk.
Razem z kurierem podróżuje dziewczyna podająca się za jego siostrę. Równolegle do nich jadą dwaj dziennikarze: Blount i Jolivet. Strogow musi uważać na zdrajcę Igara Ogarewa. W czasie podróży kurier kilka razy spotkał się z Ogarewem, jednak nie wiedział, że to właśnie on. Michał starał się, aby go nie złapano, jednak wkrótce, razem z udawaną siostrą Nadią, dostał się do tatarskiej niewoli. Następnie wysłannik miał zostać ukarany poprzez losowe wybranie wersetu z Koranu. Werset brzmiał następująco: „I nie zobaczy on więcej rzeczy na tej ziemi”. Strogowa oślepiono. Ale i to nie powstrzymało go od wypełnienia poselstwa. Nadia pomogła mu dotrzeć do Irkucka. W Irkucku kurier spotkał ……… Kogo?? Koniecznie przeczytaj!
Książka jest godna polecenia ze względu na ciekawą fabułę i szybkie tempo akcji. Gdy zaczyna się ją czytać, to nie można się oderwać i czyta się do późnej nocy.
[Mikołaj Otręba]

Reklamy